Účetnictví

žhavá témata pro rok 2016

Přátelská a otevřená atmosféra

Prostor pro vaše dotazy

Praktické příklady pro lepší pochopení

Po našem školení
budete tématu skutečně rozumět

Přinášíme vám nejaktuálnější témata z oblasti účetnictví a daní pro rok 2016 v našich otevřených kurzech.

LEKTOR: Ivana Palečková

Ivana Palečková je lektorkou otevřených kurzů zaměřených na oblast účetnictví a daní. Současně také lektoruje zakázkové semináře přímo u klientů na základě jejich zadání. V lektorské činnosti uplatňuje zkušenosti ze své rozsáhlé mnohaleté praxe získané při vedení účetnictví jiným subjektům. Je společnicí
a jednatelkou obchodní korporace zaměřené na vedení účetnictví. Lektorské činnosti se věnuje již více než 20 let a je jednou z nejvyhledávanějších expertek.

MÍSTO KONÁNÍ: Ottima s.r.o., Thámova 21/34, Praha 8 – Karlín
CENA: 2.100 Kč bez DPH
Kurz

Kontrolní hlášení

Postupy v souvislosti s novou povinností od 1. 1. 2016 vč. účetních
a daňových dokladů

Termíny

10. 2. 2016 a 11. 4. 2016 od 9:00 do 14:00 hodin

Určeno pro

Seminář je určen pro všechny pracovníky, kteří pracují s vydanými i přijatými účetními a daňovými doklady a pro všechny, kteří mají povinnost podat kontrolní hlášení.

 

Cíl semináře

Seznámit posluchače s novou povinností platnou od 1. 1. 2016 – KONTROLNÍ HLÁŠENÍ.

 

Obsah semináře
 • základní vymezení kontrolního hlášení
 • kdo podává kontrolní hlášení a v jaké lhůtě
 • rozsah zpracování kontrolního hlášení
 • kontrolní hlášení a jeho sankce
 • náležitosti dokladů a lhůty splatnosti dle nového občanského zákoníku
 • náležitosti účetních dokladů dle zákona o účetnictví
 • druhy a náležitosti daňových dokladů dle zákona o DPH po jeho novele
 • vzory daňového dokladu, zjednodušeného daňového dokladu, dokladu o použití, splátkového
  a platebního kalendáře, opravného daňového dokladu
 • postupy zpracování dokladů v souvislosti s nově zavedenou povinností -  kontrolní hlášení
 • dotazy, diskuze

Cestovní náhrady

Kurz

Jak postupovat při vysílání zaměstnanců na pracovní cesty tuzemské
a zahraniční v roce 2016?

Termíny

29. 1. 2016 a 1. 3. 2016 od 9:00 do 14:00 hodin

Určeno pro

Seminář je určen pro všechny zaměstnavatele, kteří vysílají své zaměstnance na pracovní cesty.

 

Cíl semináře

Cílem semináře je správně aplikovat cestovní náhrady v praxi.

 

Obsah semináře

Vymezení základních ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

 • určení osob, kterým přísluší cestovní náhrady
 • vymezení základních pojmů – pracovní cesta, pravidelné pracoviště, rodina
 • podmínky pracovní cesty
 • nárokové náhrady – jízdné, ubytování, stravné a ostatní vedlejší náhrady
 • krácení stravného z důvodu poskytnutého jídla
 • poskytování kapesného
 • paušalizace cestovních náhrad
 • čestné prohlášení
 • poskytování záloh na pracovní cesty a jejich vyúčtování
 • dotazy, diskuze

Vazba cestovních náhrad na zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

 

Aktuality v účetnictví a daních
od 1. 1. 2016

Kurz
Termín

5. 2. 2016 od 9:00 do 13:00 hodin

Určeno pro

Účetní v podnikatelské sféře.

 

Cíl semináře

Seznámit se s novinkami v oblasti účetnictví a daní.

 

Obsah semináře
 • změny v zákoně o účetnictví č. 563/1991 Sb., vč. změn účetních předpisů – prováděcí vyhlášky
  a českých účetních standardů
 • změny v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. – vybraná změněná ustanovení od 1. 1. 2015 a pro rok 2016
 • změny v zákoně o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. – vybraná změněná ustanovení platná
  od 1. 1. 2015 a platná od roku 2016 – Kontrolní hlášení
 • elektronická komunikace – rozšíření povinností k elektronické komunikaci od 1. 1. 2016 po novele zákona o dani z přidané hodnoty
 • změny v zákoně o rezervách č. 593/1992 Sb.
 • úprava cestovních náhrad od 1. 1. 2016
 • nová nařízení, informace a pokyny GFŘ platné pro rok 2015 a od roku 2016

 

 

Fakturace

Kurz

Jak správně fakturovat vč. zpracování kontrolního hlášení k DPH

Termíny

7. 3. 2016 a 29. 4. 2016 od 9:00 do 13:00 hodin

Určeno pro

Fakturantky, účetní, pokladní, asistentky, sekretářky.

 

Cíl semináře

Seznámit posluchače s pravidly fakturace včetně elektronické fakturace.

 

Obsah semináře
 • vymezení základních pravidel při fakturaci v tuzemsku, v rámci EU a mimo EU po novele zákona
  o DPH; nové možnosti fakturace – elektronická fakturace
 • vybraná ustanovení z občanského zákoníku, zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty
 • náležitosti účetních a daňových dokladů  při fakturaci v tuzemsku – daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, doklad k přijaté platbě, splátkový a platební kalendář, opravný daňový doklad
 • náležitosti dokladů ve vztahu k zahraničí – dovoz a vývoz zboží, daňový doklad při pořízení a dodání zboží v rámci EU, daňový doklad při poskytnutí služeb
 • režim přenesení daňové povinnosti – rozšíření okruhu dodávek v režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 4. 2015
 • fakturace dle objednávek a smluv; uplatňování slev a bonusů; archivace faktur
 • příprava dokladů pro zpracování kontrolního hlášení k DPH – hlášení podávané všemi plátci nově
  v souvislosti s novelou zákona o DPH
 • dotazy, diskuze

 

 

Mám zájem o kurz...

Probíhá odesílání...

Chyba při odesílání.

Odeslání bylo úspěšné.