Advex

experimentální dílna zážitkového učení

  Rádi byste zorganizovali firemní setkání bez nudy?

  Hledáte osobitý nápad pro váš večírek?

  Cítíte, že více než běžná obchodní schůzka posílí vaše obchodní vztahy neformální setkání spojené se zážitkem?

  Trávíte tolik hodin v práci, že rodiny zaměstnanců vnímají firmu jako svého nepřítele?

Dobrodružstvím k vlastní zkušenosti

Odpověděli jste alespoň na jednu z uvedených otázek kladně?

Rádi se s vámi sejdeme a společně vytvoříme program pro team building, leadership, event, konferenci, večírek, firemní nepracovní setkání s rodinami a další možná setkání.

 

Zážitkové učení je účinné především v rovině emocionální a výkonové

Propojuje generace, postavení, pozice, oddělení, pohlaví, zaměření, … Náš přístup je založený na vyšší schopnosti lidské paměti vstřebávat informace, jejichž vnímání je provázeno intenzivními emocemi. Vlivem pozitivních emocí dochází k zapamatování prožitků a dlouhodobému udržení nového. Něco nového s sebou přináší dobrodružství, nutí nás improvizovat a překročit zaběhlou rutinu.

Zážitkové učení podporuje hlubší sebepoznání, iniciaci a rozvoj – jak týmu, tak jednotlivce.

Skupina lidí nepracuje tak efektivně jako motivovaný pracovní tým, který táhne za jeden provaz.

K vytvoření otevřeného a vzájemně vstřícného pracovního prostředí přispívají i mimopracovní akce podněcující stmelení týmu i komunikace mezi jeho členy.

Proč by vás to mělo zajímat?

Naší radostí je příprava osobitých programů podporujících rozvoj pracovních týmů i jednotlivců.

Ve spolupráci s klienty vytváříme řešení, která vedou k naplnění jejich potřeb. Základem naší práce je inspirace, odvaha, aktivní přístup a respekt ke zkušenostem klienta i k ostatním.

Rádi společně s vámi připravíme team building, leadership, event, konferenci, večírek, outdoorový program, family day, …

 

Řekli o nás:
 

„Díky firemnímu setkání znám své kolegy a cítím se v práci lépe.“

„Konečně něco jiného než jen lezení po laně na čas a na výsledek – každý si tu našel své.“