EPD portal

platforma pro měření a monitoring osobního rozvoje

  Rozčiluje vás administrativní náročnost vzdělávání a rozvoje lidí?

  Jsou vaši vedoucí pracovníci přetížení a říkají vám, že nemají čas dohlížet na rozvoj jednotlivých podřízených?

  Chcete mít přehled o všem, co k rozvoji vašich lidí patří, a jednoduše plánovat další aktivity?

  Potřebujete snadný přístup k těmto informacím odkudkoli?

Unikátní on-line nástroj pro správu osobního rozvoje zaměstnanců. Díky EPD portalu budete mít stále přehled o úrovni lidského kapitálu vaší společnosti a investicích do něj.

EPD portal (EPD = education & personal development) je jednoduše ovladatelná webová aplikace, která umožňuje přihlásit se odkudkoli na světě – nepotřebujete VPN, stačí znát přihlašovací údaje. Nijak nezatěžuje interní IT. Veškeré materiály, které se vztahují k rozvoji zaměstnanců, tak naleznete na jednom místě, které není vázáno na firemní sdílené disky. EPD portal funguje jednoduše, přehledně a efektivně.

EPD portal je tvořen řadou na sobě nezávislých modulů, které vždy nastavujeme vašim potřebám na míru.

 

Popis hlavních
modulů EPD portalu:


Osobnostní diagnostika

Obsahuje baterii testů k posuzování nových uchazečů o zaměstnání nebo pro potřeby interní osobnostní diagnostiky.

Tréninky, školení

Zajistí plánování rozvojových aktivit pro jednotlivce i skupiny včetně souvisejících informací. Účastníci dostávají s předstihem pozvánku a po absolvování naleznou v knihovně příslušné materiály. Modul umí zpracovat a vyhodnotit zpětné vazby účastníků a lektora k tréninkovým aktivitám.

Koučink/mentoring

Zaznamenává hodnocení z koučinku/mentoringu nebo spolujízd v terénu. Usnadňuje manažerovi práci s lidmi, pomáhá mu sledovat rozvoj jednotlivých zaměstnanců, plánovat a cílit setkání s nimi, zapisovat podrobnější komentáře, srovnávat jednotlivé pracovníky i celé týmy v reálném čase i v historii. Koučinkový modul lze propojit s tréninkovým a lektor pak hodnotí účastníky na základě školení, čímž doplňuje spektrum názorů na jednotlivé uživatele.

360stupňová zpětná vazba

Na základě výsledků on-line dotazování zapojených hodnotitelů modul vygeneruje komplexní a objektivní zprávu o pracovním výkonu a kvalitě práce vašich zaměstnanců.

Knihovna a archiv

Umožňuje správu veškerých materiálů, které se vztahují k rozvojovým aktivitám, v různých formátech (audio, video, text). Dokumenty jsou strukturovaně uspořádány a lze jim nastavit individuální přístupová práva. Knihovnu je možné využít k uložení dokumentů firemního charakteru (šablony, prezentace, manuály, fotografie) i jako platformu pro e-learningové programy.

Aktuality, diskusní fórum, chat

Všem účastníkům poskytuje přehlednou stránku aktualit (interního nebo oborového charakteru, kterou spravuje vybraný obsahový administrátor), diskusní fórum a chat uživatelů, kteří jsou přihlášeni. Benefitem je tedy rychlé sdílení aktuálních informací.