HR port

cílená podpora personálního řízení společnosti

  Váháte, zda produktivita zaměstnanců je alespoň na standardní úrovni?

  Chtěli byste vědět, jak se jednotlivé týmy v hodnotovém řetězci navzájem hodnotí?

  Potřebujete ušetřit na osobních nákladech a řešíte kde a jak?

  Potřebujete nastavit základní procesy při řízení lidí a nevíte jak?

  Víte, že kompetenční model je správný, ale nemáte zkušenosti se zavedením?

Navrhneme vám na míru kroky k posílení výkonnosti práce vašich zaměstnanců a provedeme vás jejich úspěšnou realizací.

Naše systematická podpora vám přinese objektivní a nezávislé zhodnocení stavu řízení lidského kapitálu vaší společnosti.

 • Zvýšíme výkonnost organizace jako celku ověřenými personálně-procesními opatřeními
 • Zkvalitníme plynulost pracovních procesů
 • Optimalizujeme náklady vynaložené na lidské zdroje
 • Zlepšíme systém řízení lidí v organizaci
 • Vytvoříme podklady pro individuální rozvoj a kariérní plány pracovníků
Prověříme nastavení a fungování interních procesů

 • Zmapujeme procesy a činnosti v organizaci, účel a odpovědnosti organizačních jednotek/oddělení
 • Zhodnotíme, zda nedochází k dublování pozic a křížení kompetencí na pracovišti
 • Shrneme funkční a nefunkční procesy a jejich dopady na výkonnost společnosti
 • Dodáme analýzu přidané hodnoty pracovníků a pracovišť pro společnost
Kvalitativně zhodnotíme stav lidských zdrojů a určíme směr do budoucna

Posoudíme reálnou výkonnost vašich pracovníků

 • Dáme vám přehled o tom, kolik času vaši zaměstnanci vynakládají na jednotlivé činnosti a jak jsou  vytíženi. Prověříme, jaká váha je věnována klíčovým činnostem a jací pracovníci je vykonávají.
 • Změříme spokojenost interních a externích zákazníků vašich zaměstnanců. Navrhneme opatření ke zlepšení.