Jak pracujeme

„Staré úsloví pravící, že lidé jsou vašimi nejdůležitějšími aktivy, se ukazuje jako nesprávné. Vaším nejdůležitějším aktivem nejsou lidé, nýbrž správní lidé.“

Jim Collins – Good to great

Příklady
realizovaných
projektů

DALŠÍ ZDE

Systematický rozvoj znalostí a dovedností manažerů pro klíčové zákazníky

Pro velkou nadnárodní korporaci z oblasti rychloobrátkového zboží jsme na základě procesního a personálního auditu, zpětné vazby z trhu a detailní analýzy na bázi McKinsey 7S navrhli novou obchodní strategii. Součástí projektu bylo i provedení assessment center, zeštíhlení organizace, nastavení nové organizační struktury obchodního oddělení a přivedení několika nových klíčových manažerů, změna přístupu k trhu a práci se zákazníky. Součástí návrhu bylo i zavedení Akademie řízení klíčových zákazníků (World class account management academy) a mnoho dalších aktivit spojených s revitalizací obchodního a návazně i marketingového oddělení. Po prvním roce došlo k obratu ve vývoji podílu na trhu.

Po několika letech je náš klient opět dominantním hráčem, který roste rychleji než trh. World class account management program probíhal ve společnosti v průběhu dvou let s naší přímou podporou, byl rozšířen na Českou i Slovenskou republiku a následně integrován do interního systému řízení zákazníků. Jedná se o zásadní projekt, který přináší mnohamilionové nové příležitosti. Podporuje interní zákaznický přístup i přístup z pohledu kategorie a zaměření na budování hodnoty.

Členové lektorského týmu společnosti OTTIMA se také podíleli na cíleném odborném mentoringu klíčových zaměstnanců této společnosti – např. senior brand managera, customer care managera a business process managera CZ a SK.

Stavíme na 3 klíčových metodách práce při rozvoji lidí

Interaktivní trénink

Tréninky realizují zkušení lektoři a konzultanti s dlouhodobou korporátní nebo expertní praxí. Jsou založené na intenzivním prožitku a vyvedení účastníka z jeho standardní komfortní zóny. Prostřednictvím analogií, frekventovaných modelových situací, cíleného dotazování a dalších interaktivních technik účastník přijímá nové poznatky a velmi rychle mění své návyky.

Vždy pracujeme profesionálně v systému 4P s tématy:

1. Jak a proč zajistit pozitivní prožitek?

2. Co je přidaná hodnota?

3. Jak probíhá práce se skupinou?

4. Do jakého prostředí aktivitu zasadit?

Maximálně podporujeme vyzkoušení si naučeného a učení zpětnou vazbou během vzdělávací aktivity a zejména následně v pracovním prostředí. Řídíme se zásadou:

–   Řekni mi, já zapomenu.

–   Ukaž mi, možná si to zapamatuji.

–   Nech mě si to zkusit a já to pochopím.

Struktura realizace zakázky pomáhá naplnění cílů a bezchybné realizaci. Předchází potenciálním problémům a využívá realizovaných aktivit a jejich vyhodnocení k samostatnému zlepšení. Využívá pohled „zvenku“ a názor externích odborníků na návrhy dalšího rozvoje v oblasti rozvíjených dovedností i konkrétních námětů pro business.

 

Vypracovali jsme vlastní metodologii trénování:

OTTIMA spirálu učení, která zajišťuje větší účinnost vzdělávání.

Profesionální realizace zakázky

IV.
návrh dalších
kroků rozvoje

III.
hodnocení

I.
příprava realizace

II.
realizace

Blended learning

Co se skrývá pod těmito dvěma slovy? Blended learning je označení pro takovou výuku, která kombinuje standardní prezenční/osobní formu studia s e-learningem, resp. nověji také s m-learningem (mobile learningem) a dalšími metodami učení. Díky tomu byla dokázána účinnost vzdělávání více než 90 % – trojnásobek oproti klasickému přístupu.

Ze všech forem studia si bere účastník to nejlepší, a tak dokáže maximalizovat efektivitu vzdělávání. Blended learning klade důraz na aktivní zapojení studenta do celého vzdělávacího procesu a na jeho osobní zodpovědnost za výsledek.

Kombinuje off the job a on the job vzdělávání, a je proto ideální cestou, jak sloučit vzdělávání a zaměstnání. Nedílnou součástí této formy výuky je samostudium. Výhodou je průběžné učení v takových blocích a době, které preferuje účastník, přičemž si je může kdykoliv opakovat.

Mentoring

Mentoring vnímáme jako jednu z cest profesního rozvoje jednotlivců i menších skupin. Zkušenější pracovníci při něm předávají své znalosti méně zkušeným, kteří se naučí lépe zvládat svoji práci. Mentoři tak přispívají k rozvoji jejich kariéry. Mentoring zahrnuje zpětnou vazbu, cílené řízení kariéry, poradenství, motivaci, inspiraci a další aktivity vedoucí k naplnění cílů.

Proč využíváme metodu mentoringu?

Top manažeři často nemají s kým konzultovat své profesní záležitosti uvnitř firmy.

Komplexita současného businessu a nároky kladené na top manažery se neustále zvyšují a tlak stoupá.

Každý profesionál na sobě pracuje, protože ví, že si chce posouvat neustále laťku výš.

Zaměstnanci se často bojí nesouhlasit s vedením či poskytnout objektivní zpětnou vazbu, a tím výrazně zkreslují realitu.

Významní sportovci vědí, proč mají svého trenéra, manažera a terapeuta (mentora).

Projekt zaměřený na personálně-procesní efektivitu nám přinesl v pilotní fázi úsporu 7 % ročních mzdových nákladů. V další fázi očekáváme úsporu 4 % celkových ročních běžných výdajů.

Řekli o nás
ve zpětných vazbách

Hned po návratu našeho managementu dostávám vynikající zpětnou vazbu na naši poslední akci. Děkujeme, jistě to není naše poslední setkání s vaší firmou.

Efektivita, evidentní hloubková znalost témat, schopnost získat si členy projektového týmu + respekt ke zkušenostem!

Facilitátor byl velmi profesionální a atmosféra opravdu senzační. Tento strategický workshop posunul naše přemýšlení do implementační roviny.

Ottima nás přesvědčila svou profesionalitou, obchodním přístupem a hlavně orientací na zákazníka. Realizovali jsme projekt zaměřený na procesně-personální audit, optimalizaci procesů a hodnocení manažerů.

Skvělá příprava a vedení tréninku, příklady z praxe, živé a poutavé podání, podáno vynikající formou. Zbožné přání: Kéž by to tak skvělé bylo všude!

Je čas si promluvit?

Objednejte si konzultaci zdarma.