Akademie řízení klíčových zákazníků

ucelený program pro řízení klíčových zákazníků

Chcete se zákazníky budovat dlouhodobé a oboustranně udržitelné obchodní vztahy?

Přejete si stát se v očích zákazníka odborníkem,
jenž umí rozvíjet kategorii?

Nechcete se nechat vydírat nákupní silou řetězců při ročních jednáních?

Rádi byste, aby vaši KAM aktivně pracovali se zákazníkem a jeho potenciálem?

Potřebujete zefektivnit a zatraktivnit vaše obchodní návrhy zákazníkovi?

KAMA je systémové řešení pro společnosti, které chtějí budovat prosperující a dlouhodobě udržitelné obchodní vztahy s klíčovými zákazníky. Propojuje analýzu postavení společnosti u zákazníků a vůči konkurenci, vzdělávání KAM a zavádění moderních systémů řízení a funkčních nástrojů pro dlouhodobě úspěšné řízení klíčových zákazníků.

Budujte společně se vašimi zákazníky přidanou hodnotu kategorie
místo souboje kdo s koho

Poskytneme objektivní zpětnou vazbu z trhu

řetězce – nákupčí

dodavatelé – KAM

Nastavíme v organizaci základní systém řízení

Na základě kompetenčního modelu Theta 8×8 pro KAM vytvoříme celkový systém práce, který bude reflektovat aktuální situaci společnosti v 6 základních oblastech: data a informace, interní komunikace, externí komunikace, znalosti, dovednosti a klíčové aktivity.

Rozvineme klíčové znalosti a dovednosti

Dlouhodobý certifikovaný program pro rozvoj kompetencí KAM je jediný svého druhu v ČR. Unikátní je zejména orientací na praxi a důsledným měřením efektivity projektové práce. Obsahuje 12 rozvojových modulů, je založen na systematické individuální i skupinové práci a trvá 12–18 měsíců.

Odborně facilitujeme implementaci systému do praxe

Formou facilitace implementujeme funkční systém, který zvyšuje marži a zisk. Posuneme vás od transakčního způsobu prodeje a vyhroceného ročního vyjednávání k budování hodnotových iniciativ v rámci kategorie. Tato forma prokazatelně zvyšuje celkovou hodnotu spolupráce, snižuje tlak na cenu a základní obchodní podmínky, a tím zvyšuje efektivitu obchodních vztahů.