Orientation centre

analýza potenciálu a potřeb lidí

  Chcete získat objektivní
a nezávislý pohled na schopnosti, dovednosti a postoje vašich zaměstnanců?

  Rádi byste vaše lidi rozvíjeli
v tom, co skutečně potřebují?

  Věříte v individuální přístup
při práci s lidmi?

  Potřebujete vytipovat talenty a připravit pro ně rozvojový program na míru?

Jedinečný a u klientů osvědčený nástroj k analýze potenciálu a rozvojových potřeb vašich zaměstnanců. Posoudíme úroveň klíčových kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí konkrétní pozice a navrhneme individuální rozvojový plán.

Orientation centre je produkt odborných konzultantů společnosti OTTIMA a.s., kteří na základě zkušeností s realizací assessment center, development center a vedením lidí a týmů vytvořili unikátní koncept jednodenního prověření kompetencí vašich zaměstnanců. Orientation centre kombinuje tradiční a moderní metody k získání objektivní zprávy o schopnostech, dovednostech a postojích zaměstnanců.

Změření kapacity lidského potenciálu a úrovně kompetencí vám umožní zefektivnit jakoukoli následnou investici do rozvojových programů. Individuální zpráva o schopnostech a dovednostech každého účastníka vám umožní zefektivnit jeho další osobní rozvoj, nasměrovat kariéru a využít jeho předpoklady ve prospěch firmy.

 

Orientation centre sestává z osobnostní diagnostiky (vyhodnocovaný psychologický test, výkonové diagnostiky) a sestavy modelových situací, ve kterých se sledují a hodnotí požadované kompetence. Zařazení jednotlivých modelových situací / case studies v přípravné fázi vždy konzultujeme se zadavatelem, aby se co nejvíce blížilo specifickému prostředí klienta a pracovní realitě účastníků.

Objektivita hodnocení je zajištěna díky křížovému hodnocení – každou kompetenci pozorují a hodnotí minimálně dva různí hodnotitelé (zkušení manažeři, HR odborníci, specialisté na vzdělávání a psychologové) při minimálně dvou úkolech.