OTTIMA tým

Přečtěte si medailonky lidí, ze kterých se skládá náš tým.

Barbora Krieglerová

Ředitelka

V posledních patnácti letech jsem měla možnost se rozvoji lidí věnovat z několika různých úhlů. Ve vzdělávání dospělých, náboru a výběru i mnoha dalších oblastech personálního řízení jsem působila jak na straně dodavatele, tak na straně zákazníka. Sama jsem si také vyzkoušela roli interní trenérky komunikačních a manažerských dovedností. V průběhu své profesní kariéry se neustále utvrzuji v tom, že cílený rozvoj lidí a zájem o ně je jedním z hlavních faktorů úspěchu jakékoli společnosti. Za zcela klíčové považuji, že je třeba se zaměřit nejen na zvyšování výkonnosti, ale také na spokojenost, loajalitu a nadšení zaměstnanců. Podpořit lidi v jejich energii a umožnit jim růst, sílit a rozvíjet se v souladu s jejich přirozeným talentem.

Josef Pešek

Obchodní ředitel

Celý svůj profesní život se zabývám obchodem. Díky zkušenostem, které jsem během mé kariéry nasbíral na vedoucích pozicích společností v různých segmentech trhu, si uvědomuji, jak je důležitá práce se zaměstnanci a jejich další rozvoj. Pro naše klienty dokážu objektivně analyzovat klíčové potřeby v oblasti vzdělávání a navrhnout řešení, která mají skutečné dopady do praxe. Jsem pro Vás partnerem pro hledání cest, které vedou k lepším obchodním výsledkům.

Petra Bezdíčková

Senior Marketing Consultant

Více než 15 let se věnuji marketingu, zažila jsem ho z pozice manažera i konzultanta. Vyrostla jsem v korporátním světě prestižní kosmetické firmy, ale měla jsem příležitost poznat i lokální firmy výrobního charakteru, retail či služby. Ze všech mých zkušeností napříč trhy vidím, jak klíčovou roli v úspěchu firmy hraje názor zákazníka. Našim klientům v tomto směru dokáži nabídnout elegantní nástroj pro sběr zákaznické zpětné vazby a její následné využití pro efektivnější podnikání. Těší mě, že můžu klientům pomoci k lepším výsledkům a že se vracejí.

Lenka Urbanová

Projektová manažerka

V průběhu svých studií jsem se setkala se Zážitkovou pedagogikou. S radostí jsem se účastnila a později jsem také byla součástí organizačního týmu Prázdninové školy Lipnice. Jako studentka 5tého ročníku jsem vyhrála výběrové řízení na Projektovou koordinátorku České Miss, se kterou jsem aktivně strávila 2 roky. Poté mé cesty vedly znovu ke vzdělávání do tréninkové společnosti, dnešní Ottima, kde pracuji již 10 let. Díky možnosti zapojit se do mnoha projektů v oblasti HR jsem poznala i jednu z prvotních fází - headhunting/recruitment, která mi sedí nejvíce. Oblast cíleného vyhledávání pracovníků mi přináší radost a každodenní smysl, nejen pro mě samotnou, ale také pro uchazeče a klienta. Těší mě, když vidím, že se novému zaměstnanci daří a celý projekt byl win=win pro obě strany.

Kateřina Dobiášová

Projektová manažerka

V oblasti rozvoje pracuji již od roku 2005. Měla jsem možnost se podílet na různých typech vzdělávacích projektů, jako byl například vývoj originálních m-learningových kurzů nebo rozsáhlý projekt „Třetí kariéra“, zaměřený na rozvoj zaměstnanců 50+.
V současné době se nadále věnuji vedení vzdělávacích projektů a akcí, ale mou novou vášní je také obchod a péče o klienty Ottimy. Pokud je příležitost, také sama školím mému srdci blízké téma stress management. Moje rozmanitá práce mě velice baví
a naplňuje mě. Je pro mě radost podílet se na rozvoji lidí, vidět, že odcházejí z tréninků s úsměvem na tváři a pocitem, že to pro ně bylo přínosné.

Zuzana Horková

Projektová manažerka

V oblasti tréninku a rozvoje působím od roku 2009. Za tu dobu jsem se setkala
s nejrůznějšími klienty, z prostředí soukromého sektoru i veřejné správy. Měla jsem na starosti například řízení několikamilionového projektu rozvoje dovedností pracovníků ministerstva, anebo dlouhodobý manažerský program pro mistry ve velkém výrobním závodě. Baví mě se podílet také na přípravě a realizaci Development Center,
a pomáhat tak lidem v rozkrytí jejich potenciálu. Ráda se zabývám navrhováním obsahu rozvojových aktivit na míru potřebám našich klientů tak, aby jejich zaměstnanci mohli nejenom podávat lepší výkon, ale cítili také aktivní podporu
a skutečný zájem o vlastní osobu.

Kateřina Hlaváčová

Projektová koordinátorka

Rozvoj a vzdělávání dospělých je mou hlavní pracovní činností od roku 2014. Nejprve jsem se zabývala vzdělávacími projekty zaměřenými na rozvoj odborných dovedností spolufinancovanými z prostředků Evropské unie. Poté jsem nastoupila do společnosti Ottima, kde se věnuji především oblasti Training & Development. Spolupracovat
s našimi klienty je pro mě velice obohacující, jelikož se jedná o společnosti, které o své zaměstnance jeví zájem a vidí v nich potenciál dalšího rozvoje a růstu. Každý den se tak mohu podílet na přípravě a realizaci rozvojových programů, které dávají smysl
a posouvají lidi kupředu.