RETA

Unikátní program pro maloobchodní týmy, který rozvíjí pracovníky v prodeji od pokladních po manažery oddělení nebo prodejen. Vede nejen ke zvýšení jejich prodejního výkonu,
ale i k dosažení dlouhodobého obchodního úspěchu.

Od zaměstnání
p(r)odavače
k řemeslu
obchodníka

Pochopí zákonitosti mezi chováním zákazníka na prodejně, uspořádáním plochy a vystavením zboží.

Poznají základní strukturu prodejního rozhovoru a postup řešení námitky či konfliktu.

Pochopí, že naučený postup je důležitý, ale že úspěch se skrývá ve zvládání emocí.

Poznají různé typy osobností a různé nákupní motivace zákazníků.

Poznají lépe své kolegy a naleznou ve své práci smysl a motivaci k zlepšování výkonu.

Objeví svou jedinečnost jako obchodníka a naučí se ji využít v kontaktu se zákazníkem.

Manažeři prodejen/oddělení získají hlubší znalosti, osvojí si manažerské dovednosti a naučí se pracovat se stresem.

 

Délka programu

Retail academy (RETA) je koncipována do 18 měsíců systematické skupinové a individuální práce, která kombinuje tréninky v učebně (off the job) s tréninky přímo na prodejní ploše (on the job). Doporučujeme tréninkové skupiny o 6–8 účastnících, které poskytnou dostatečný prostor pro nácvik a osvojení nových dovedností.

 

Rozvíjíme klíčové dovednosti

Manažeři 6× 2 dny

Zákazník a jeho chování

Kontakt se zákazníkem

Řízení týmu

Řízení výkonu

Rozvoj týmu

Zvládání stresu a efektivní komunikace

Prodavači 8× 4 hodiny

Typologie zákazníků

Zákazník a jeho chování v prodejně

Kontakt se zákazníkem

Překonávání námitek

Zvládání konfliktů

Řemeslo obchodníka s úsměvem

Efektivní komunikace

Best practice workshop

Pokladní 3× 4 hodiny

Komunikace se zákazníkem

Motivace

Zvládání konfliktů

Přiblížení klíčových témat programu retail

TYPOLOGIE ZÁKAZNÍKŮ

Jak přistupovat k jednotlivým typům zákazníků, aby jim byla komunikace příjemná a byla pro obě strany přínosná.

ZÁKAZNÍK A JEHO CHOVÁNÍ V PRODEJNĚ

Merchandising a jeho aplikace v praxi.

KONTAKT SE ZÁKAZNÍKEM

Jak zákazníka oslovit a zjistit jeho potřeby, jak nabídnout zboží, aby ho zákazník vnímal jako to nejlepší řešení.

ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTU

Nácvik technik, které pomohou při řešení konfliktů a pochopení vlivu emocí.

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A MEZILIDSKÉ VZTAHY

Jak docílit kvalitních mezilidských vztahů. Vzájemná úcta a respekt versus emoce a konflikt.

ZVLÁDÁNÍ STRESU / PSYCHOHYGIENA

Odbourávání stresu za pomoci jednoduchých technik a změn návyků. Prevence stresu.

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Pro manažery oddělení/prodejen.
Jak řídit tým ke spokojenosti zaměstnanců i vedení, jak ovlivňovat výkonnost týmu a rozvíjet podřízené.

Metodika

Klademe důraz na vstupní analýzu reálného prostředí na prodejně – využíváme metodologii Net Promoter snapshot, mystery shopping i pozorování prodejních dovedností. Následně sestavíme tréninkový program na míru.

Tréninky v učebně (off the job) doplňujeme tréninky přímo na prodejní ploše (on the job), kterým věnujeme dostatečný prostor a využíváme při nich i metodu individuálního mentorování. Při tréninku používáme metody jako diskuse, skupinová práce, nácvik dovedností, modelová situace s použitím kamery a skupinová zpětná vazba. Součástí programu je i systematická práce účastníků s nadřízenými nad akčními rozvojovými plány. Klademe silný důraz na motivaci. Retail academy je zakončena zkouškou s certifikací.

Efekt rozvojového programu včetně jeho přínosů pro společnost po skončení programu měříme metodou NPS a porovnáváme s výsledky vstupní analýzy.