Síla týmu je větší, než síla jednotlivce

systémový týmový koučink podle metodiky ORSC©

Proč týmový koučink?

Váš tým může být sestavou excelentních odborníků, kreativců i myslitelů a přesto jako celek nemusí dobře fungovat. Týmový koučink pomáhá ze skupiny jednotlivců vytvořit skutečný tým. Každý tým je jiný
a neexistuje univerzální recept na to, jak dobrý tým postavit, udržet a posunout na ještě vyšší úroveň. Nástroje týmového koučinku dokáží pomoci každému týmu v jeho specifické situaci.

Co nového přináší metodika ORSC?

Na metodice ORSC (Organization and Relationship Systems Coaching) je zcela unikátní její zaměření na koučování týmu (systému) jako celku, nikoli jednotlivých individualit. ORSC zprostředkovává účastníkům novou dimenzi vnímání fungování jejich týmu a pochopení jednotlivých rolí v rámci tohoto systému. Metoda ORSC neškatulkuje. Naopak pomáhá účastníkům vystoupit z jejich formálních rolí a otevřeně komunikovat, co jim na jejich roli vyhovuje a co ne, do čeho by se případně rádi nově zapojili. Metoda ORSC tak pomáhá uvolnit tvořivou energii v týmu a případně i částečně přeskládat některé zodpovědnosti a úkoly.

Metodika ORSC pomáhá týmům zvyšovat jejich odolnost, udržitelnost i vnitřní autonomii. Pomáhá nastartovat samoozdravné procesy v rámci týmu. ORSC vidí tým jako systém, který v sobě přirozeně nese vlastní potenciál pro rozvoj a posouvání se vpřed. Metodika ORSC pomáhá týmům tyto vnitřní zdroje objevit a efektivně s nimi pracovat.

Proč? Protože síla týmu je vždy větší, než síla jednotlivce.

Co zažijete

Poznej moji zemi

jednotliví členové týmu si vytvoří fiktivní zemi, která reprezentuje jejich specifický pracovní svět. Do této země pak zvou ostatní na návštěvu, aby si vyzkoušeli, jak se tam žije, jaká pravidla tam platí, co se oceňuje. To umožní účastníkům plně se vžít do jiných rolí a získat cenné informace pro celkové fungování týmu.

Zapojení ghost roles

při řešení konkrétního problému si do týmu posadíme i lidi, kteří nejsou přímou součástí týmu, ale přesto ho významným způsobem ovlivňují (např. bývalý šéf, který už ve firmě ani nepracuje, ale jeho odkaz je stále „ve vzduchu“ anebo zákazník – procítíme si jeho pohled na věc).

Hrana změny

originální nástroj na zmapování průběhu / akceptace změnového procesu. Umožňuje účastníkům pochopit, jak jsou na tom v procesu změny, co jim brání pomyslnou „hranu“ překročit a zkusí si prožít „ochutnávku“ toho, jaké by to za hranou bylo.

Metaskills

na každý problém se dá dívat z různých úhlů pohledu a s využitím různých kompetencí. Vyzkoušíme si radikální změnu úhlu pohledu a pochopíme, jak se na věc mohou dívat druzí.

Brainstorming zcela jinak

standardní brainstorming vede k vygenerování největšího množství myšlenek. Nevede však účastníky k prožití jiných rolí, nežli svých standardních / známých. S ORSC se vydáme do rolí, v nichž se „normálně“ nevyskytujeme. Prožitek z těchto rolí přináší zcela nové pohledy na možnosti řešení problémů.

„Inner roles“ a „secret roles“

každý má (a zná) své pracovní role, za nimi jsou však lidé – a ti mají ještě další úrovně rolí. Jejich uvědomění si a naplnění je pro tým velkým přínosem.

Relationship system intelligence

kombinace Emotional intelligence (pochopení sebe), Social intelligence (chápání jiných) a System intelligence (chápání jedince jako součásti skupiny). RSI představuje schopnost vidět skupinu (systém) jako jeden integrovaný celek a vnímat jednotlivce jako hlasy tohoto systému.

Jaké oblasti vám pomůžeme vyřešit?

Řešíme problémy v týmech

Neefektivní komunikace

Toxické prostředí

Nízká týmová morálka a vyhoření

Konflikty a jejich eskalace

Nedostatek kreativity

Nízká produktivita

Zvyšujeme efektivitu týmu

Dosahování cílů

Lepší pracovní atmosféra

Spolupráce

Vznik nových myšlenek

Vnímání souvislostí

Uvědomění si celku

Přínosy odlišných pohledů
a perspektiv

Pomáháme realizovat
změnové procesy

Příprava týmů na změnu

Zmapování postojů jednotlivců
a skupin

Zprostředkování pocitu „spolupodílení se na změně“

Poskytnutí zpětné vazby vlastníkům změny

Podpora efektivní komunikace

Více o metodice ORSC

ORSC založily Marita Fridjhon MSW, PCC, ORSCC a Faith Fuller PhD, PCC, ORSCC před více než 15 lety
z potřeby vyvinout sadu nástrojů pro koučování týmů a partnerských vztahů. Vychází z filozofie koaktivního koučinku, taoismu a výzkumů a prací Johna Gottmanna, Daniela Golemanna, Arnolda Mindella a dalších.

V současnosti je na světě zhruba 2500 ORSC koučů, v ČR jsou aktuálně dva. Komunita ORSC koučů i po absolvování výcviku úzce spolupracuje jednak formou kofacilitace u klientů, tak i sdílení know how prostřednictvím pravidelných setkání v Londýně či měsíčních telekonferencí.

Referenční příběhy

Situace: Multikulturní tým s rozdílným stylem komunikace a stylem vedení konfliktů. Bylo třeba posílit pochopení a akceptaci diverzity.

Tým / systém

Kouč

Feedback

Sedmičlenný tým senior manažerů společnosti Saint Gobain

Linda Berlot

„Slyšet hlasy, které doposud nebyly slyšet, naučit se akceptovat, že jiné není špatné, jen prostě jiné, a že v diverzitě je velká hodnota, bylo extrémně přínosné.“

Situace: Fůze sedmi společností do jednoho holdingu. Cílem týmového koučinku bylo realizovat vizi „jako jedna firma“.

Tým / systém

Kouč

Feedback

TOP management jedné ze tří největších IT firem v Japonsku: 15 manažerů ze sedmi firem + 3 manažeři z holdingu.

Chiemi Sakurai, Hiroko Hashimoto, Fuyuo Sato

„Všichni jsme pochopili smysl této změny a získali jsme pocit, že naše potřeby jsou a budou chápány vedením holdingu. Překvapivě největší osvícení prožili manažeři z holdingu, protože si dosud mysleli, že jednotlivé firmy nechápou roli a smysl holdingu.“

Situace: Dříve velmi silný vztah dvou ředitelů se dostal do stavu, že byli přesvědčeni, že spolu už dále nemohou pracovat.

Tým / systém

Kouč

Feedback

Dva ředitelé

Suncica Getter

„Uvědomili jsme si, že jsme společně pracovali výborně v počátečních kreativních letech existence společnosti. Dostali jsme se do konfliktů, když organizace potřebovala větší míru direktivního řízení a efektivity leaderů. Byli jsme schopni si připomenout ta bláznivá léta a uvědomili jsme si, jak obohacující byla naše spolupráce. To nám umožnilo začít pracovat na zlepšení současného vztahu.“

Průvodce týmovým koučinkem

LEKTOR: Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA

Před 13 lety zjistil, že jeho poslání není být ředitelem ve velké nadnárodní korporaci a začal se věnovat rozvoji schopností týmů a jednotlivců. Má široké spektrum zkušeností od marketingu, nových médií, obchodu s nemovitostmi až po podporu uplatnění zaměstnanců nad 50 let. V roce 2015 absolvoval zcela unikátní výcvik v systemickém koučinku týmů ORSC v Londýně a San Franciscu. Jedná se o komplexní čtyřměsíční výcvik akreditovaný ICF (International Coaching Federation). Pomocí metod a nástrojů, které si zde osvojil, pomáhá týmům lépe a efektivněji spolupracovat a komunikovat.

» nový nevšední pohled na dynamiku týmu

» možnosti, jak s touto dynamikou pracovat

» poznání nového přístupu, jak zvýšit efektivitu týmu a podporovat týmovou spolupráci