Theta training

katalog vzdělávacích kurzů

  Potřebujete do vzdělávání vašich zaměstnanců zavést jednotný systém?

  Chcete jednotlivé pracovníky cíleně rozvíjet v oblastech, které jsou klíčové pro jejich pracovní pozici?

  Věříte, že rozvoj vašich
lidí se vyplatí?

Pro efektivní rozvoj lidského potenciálu jsme vyvinuli vlastní ucelený systém Theta training, který vychází z našeho vlastního kompetenčního modelu Theta 8i©. Kompetenční model Theta 8i© je tvořen 8 kompetenčními dimenzemi. Ty jsou dány znalostními a dovednostními oblastmi. Každá dimenze je popsána pomocí klíčových slov a tvrzení, která ji charakterizují. Jednotlivé dimenze zahrnují různý počet kompetencí podle příslušnosti k dané oblasti.

integrity

celistvost osobnosti

Kdo jsem a kam jdu? Svou osobností determinuji chování ostatních.

initiative

kreativita • inovace • vizionářství

Čas je proměnná, změna součást života a problém od toho, aby se řešil.

image

prezentace • vnější dojem • projev

Přes 60 % úspěchu manažera závisí na jeho schopnosti přesvědčit.

interactivity

komunikace • sociabilita • interakce s ostatními

Interakce s ostatními přináší nové možnosti – jen zvolit tu správnou formu…

influence

autorita • schopnost ovlivňovat • vliv

Rozvoj a motivace podřízených je hlavní přidaná hodnota manažera.

impact

zaměření na výkon • výsledek • motivace • cíl

Analýzou potřeb nabídnu klientovi přesně to, co si myslí, že potřebuje.

involvement

angažovanost • spoluúčast

Cílenou prací s proměnnými dosahuji oboustranně přijatelných dohod.

identity

totožnost • sebeuvědomění • soulad mezi hodnotami a chováním

Jednám tak, abych podporoval kulturu firmy, a chovám se tak, jako by šlo o mou vlastní firmu.

Podle potřeb klienta lze doplnit další kompetence v oblasti odbornosti potřebné pro kvalitní výkon na požadované úrovni.

Pro cílený rozvoj jednotlivých kompetencí a podporu žádoucích projevů chování máme k dispozici konkrétní kombinaci vzdělávacích metod a aktivit a propracované tréninkové moduly z oblasti obchodu, marketingu, manažerských dovedností, osobního rozvoje, odborných znalostí a dovedností, které rádi upravíme na míru vašim specifickým potřebám a požadavkům.